Thứ Ba, 28 Tháng 7 2015

Đăng nhập xem camera với username: admin, password để trống

Bài thơ: Em yêu miền nam

 

 

Miền nam có lắm dừa xanh
Có sông lắm cá chảy quanh ruộng đồng
Lúa vàng bát ngát mênh mông
Em yêu dừa ngọt, yêu đồng miền nam.


(sưu tầm
)

Mời các bé ngắm phong cảnh miền Nam tươi đẹp

 phong cảnh miền nam

 Bài thơ: Em yêu miền nam

 Bài thơ: Em yêu miền nam

 Bài thơ: Em yêu miền nam

 Bài thơ: Em yêu miền nam

 Bài thơ: Em yêu miền nam