Thứ Bảy, 26 Tháng 7 2014

Để tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích, trường mầm non Hoa Sen mở lớp dạy múa ngoại

khóa. Thông tin cụ thể về lớp học như sau:

1. Giáo viên: Cô Bùi Trà My - Giảng viên múa trường CĐVH NT Quảng Ninh

2. Nội dung học: Múa, Dace sport, aerobic

3. Địa điểm học: Trường MN Hoa Sen

4. Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 11/8/2014. Học 2 buổi/1 tuần

5. Kinh phí: 200.000 đồng/ 1 tháng

 

Phụ huynh nào có nhu cầu cho con tham gia khóa học trên thì đăng kí với giáo viên chủ

nhiệm.