Thứ Bảy, 19 Tháng 4 2014

 

 

Bài tập cho bé lớp 5 - 6 tuổi.

 

Bé viết số mấy vào những ô tròn dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 Mầm non Hoa Sen